לקוח יקר,
הסתיים הטיפול בהתאמת קובץ 856 לשינויים הנדרשים ע”י הרשויות (בנוגע לדיבידנדים).
דיסק עם עדכוני התוכנה יישלח בימים הקרובים לארגונך.
לאחר התקנת העדכונים, יש להפעיל את כניסות 1342 , 1343
ולבסוף להפעיל את 1344 שבונה את קובץ 856, בהתאם לדרישות האחרונות.
אנא, יידע את המשתמשים הרלוונטיים.

מחלקת התמיכה לשירותך בכל שאלה בנושא זה, כמו גם בנושאים אחרים.