גם קיבוץ מעלה החמישה בחר ב”אשכול” כמערכת הניהול הבאה שלו.

במסגרת הפרויקט, אשר בוצע בתוך כחודש וחצי, הושלם המעבר של הקיבוץ לעבודה במערכת מתקדמת מבית מקסופט.