מערכת Microsoft Dynamics AX 2009 כוללת פונקציונאליות עשירה ואפשרויות להרחבה עתידית הן במסגרת החבילה והן באמצעות add on’s וורטיקלים ייעודיים. המערכת הינה אינטגרטיבית בכלל הפעילויות העסקיות בארגון: כספים, תקציב ובקרה, לוגיסטיקה, ייצור, פרויקטים, ניהול המשאב האנושי, ניהול שרשרת האספקה ועוד.

המערכת הנה אינטגרטיבית באופן מלא. המשמעות היא מערכת ללא ממשקים בין מרכיביה השונים, דבר המאפשר לכל המשתמשים בכל הרמות הארגוניות לקבל את אותו המידע בכל אחד ממרכיבי המערכת השונים בצורה זמינה ומיידית.

מערכת Microsoft Dynamics AX 2009 הנה מערכת פרמטרית המאפשרת גמישות רבה בהתאמתה לתהליכים העסקיים השונים.

מנגנון Workflow (להלן WF) הנו מנגנון רוחבי התומך בתהליכי שגרות עבודה לליווי תהליכים עסקיים מורכבים במערכת כמו: בתהליכי רכש, מכירות, בתהליכי טיפול בכוח אדם ועוד.

אינטגרציה לסביבת OFFICE המערכת מתממשקת ואינטגרטיבית לסביבת מיקרוסופט וממשק המשתמש ידידותי ופשוט להפעלה ודומה לכלי ה OFFICE הנמצאים בשימוש בכל מחשב שולחני.

מיקרוסופט בונה את האסטרטגיה העסקית שלה בתחום הפתרונות העסקיים תוך קישור הדוק ביותר לכלי ה Office – (חטיבת הפתרונות העסקיים שלה מוגדרת כחטיבה האחות של חטיבת ה Office והפיתוח כולו מתבצע במשותף), אינטגרציה זו לכלי ה Office היא אחד המאפיינים החזקים המבדלים את פתרונות מיקרוסופט.

תשתיות גמישות ומודולריות – מערכת Microsoft Dynamics AX 2009 מתבססת על ארכיטקטורת תוכנה מודולרית מבית מיקרוסופט המאפשרת ללקוחות גמישות ונוחיות בפיתוחים ותוספות, בנית ממשקים למערכות קיימות והרחבות שונות. המערכת מאפשרת גישה מרוחקת באמצעות האינטרנט בהתאם להגדרות והרשאות ללקוחות, ספקים ועובדים. מיקרוסופט משקיעה רבות בכדי לוודא אינטגרציה ואופטימיזציה של מערכת ה ERP Microsoft Dynamics AX 2009 לתשתיות ארגוניות מתוצרתה ובהן: SQL Server, Exchange Server ועוד.